GDPR

Ochrana soukromí při užívání webové stránky www.eurotankdiesel.cz

Prosíme návštěvníky a uživatele o pozorné přečtení tohoto upozornění týkajícího se ochrany soukromí, které popisuje způsob, jakým společnost EUROTANK DIESEL, s.r.o. (dále jen „EUROTANK DIESEL“) užívají vaše osobní údaje. Když využíváte naše webové stránky, společnost EUROTANK DIESEL, s.r.o., která je majitelem webových stránek, ke které přistupujete, vystupují jako subjekt kontrolující a zpracovávající vaše osobní údaje. V případě, že budete mít jakékoli dotazy nebo případně námitky ohledně tohoto upozornění týkajícího se ochrany soukromí, před zahájením užívání těchto webových stránek nás prosím kontaktujte na adrese info@eurotankdiesel.cz nebo telefonicky na čísle +420 777 085 135.

EUROTANK DIESEL dodává  pro celý český a slovenský trh nádrže na naftu a příslušenství.  EUROTANK DIESEL  je také schopná zajistit kompletní poradenství a zajištění dopravy a instalace. EUROTANK DIESEL  zpracovává vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů platnými v zemích, v nichž působí.

Obsah tohoto upozornění můžeme upravovat prostřednictvím aktualizací této stránky. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali s cílem přesvědčit se, zda vám případně provedené změny vyhovují. Pokud však tyto změny mají významný dopad na způsob zpracování Vašich osobních údajů, budeme Vás informovat.

Co jsou osobní údaje?
„Osobní údaje“ jsou údaje, které jednotlivce identifikují nebo umožňují jeho identifikaci a které shromažďujeme, když používáte tyto webové stránky. Při používání těchto webových stránek je důležité, abyste nám poskytli pouze vaše osobní údaje a zajistili, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a aktuální. Vezměte prosím na vědomí, že budete zodpovědní za veškeré nepřesné údaje, údaje třetích stran nebo falešné osobní údaje, které nám poskytnete.

Jaké údaje shromažďujeme?
Pokud používáte tyto webové stránky a pokud souhlasíte s používáním souborů cookie, měli byste míte na paměti, že můžeme shromažďovat následující údaje o:

 • těch oblastech našich webových stránek, které navštívíte.
 • jazykovém nastavení.
 • kampani/URL, ze které jste na naše stránky přišli.
 • vaší aktivitě na webových stránkách, jako jsou zobrazené produkty, stažené materiály a veškeré informace, které nám poskytnete, včetně přepisů jakékoli komunikace s vámi prostřednictvím online chatu.
 • vašem počítači, např. který prohlížeč používáte, kde se nachází vaše síť, jaký typ připojení používáte (např. broadband, ADSL atd.) a jaká je vaše IP adresa.
 • technických a dalších informacích, které Vás osobně neidentifikují.

Činíme tak prostřednictvím souborů cookie. Podrobnější informace o tom, co jsou soubory cookie a jak je na našich webových stránkách používáme,
Pokud si mimo jiné založíte uživatelský účet, zašlete online dotaz, požádáte nás o informace, zaregistrujete se pro odběr newsletteru nebo se zaregistrujete pro účely mimořádné akce, můžeme si od vás vyžádat některé nebo všechny následující údaje a navíc ty údaje, které nám dobrovolně poskytnete:

 • Vaše jméno,
 • heslo uživatelského účtu,
 • pracovní pozice,
 • název společnosti,
 • emailová adresa,
 • poštovní adresa,
 • telefonní číslo,
 • název projektu.

Jakmile si vytvoříte uživatelský účet a přihlásíte se do něj, nebo nám poskytnete informace prostřednictvím našich webových stránek, budeme vědět, kdo jste, a vaši aktivitu na těchto webových stránkách a informace o vás a/nebo vaší společnosti můžeme zaznamenávat v našich systémech, které zahrnují systémy založené na cloudových službách.

Některé požadované údaje jsou povinné. Tyto údaje jsou označeny hvězdičkou (*), přičemž ostatní údaje jsou dobrovolné a pokud nám je nechcete poskytnout, nemusíte. Pomohly by nám však při vyřizování vašeho požadavku. V případě neposkytnutí povinných údajů, můžeme odmítnout vyřízení požadavku, pro který byly tyto údaje požadovány.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat také na základě uskutečněných telefonátů či jiných forem komunikace s vámi.

Tímto souhlasíte se shromažďováním osobních údajů, jak je popsáno výše.

Jak nakládáme se shromážděnými údaji?
Tyto údaje využíváme pro řadu účelů.

Hlavním účelem, pro který tyto údaje využíváme, je umožnit vám přístup na naše webové stránky a k našim výrobkům a službám (ať již prostřednictvím těchto webových stránek nebo offline).

Údaje dále využíváme pro tyto účely:

 • dodržování našich zákonných povinností,
 • vyřizování a reagování na potencionální porušení právních předpisů nebo politiky našich webových stránek, jakož i případných porušení systémů a sítích třetích stran,
 • identifikovat vás a komunikovat s vámi,
 • poskytovat vám tyto naše webové stránky a informace o našich produktech a službách (ať uý dostupných prostřednictvám webových stránek nebo offline),
 • poskytovat vám uživatelský účet.
 • vedení interních záznamů;
 • rozvoj produktů a služeb;
 • další rozvíjení našich webových stránek;
 • vyřizování vašich požadavků, dotazů či stížností;
 • průzkum trhu;
 • identifikovat vás a komunikovat s vámi, včetně elektronické komunikace prostřednictvím online chatu;
 • aktualizace údajů o našich kontaktech s vámi v našem systému pro řízení vztahů se zákazníky v případě, že jste náš zákazník či jiná kontaktní osoba; a
 • marketing našich produktů a služeb vůči vám.

Marketing
Rádi bychom vám poskytovali informace o produktech a službách společnosti EUROTANK DIESEL  , jakož i další informace od EUROTANK DIESEL  které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Tyto informace bychom vám zasílali poštou, emailem a/nebo telefonicky, pokud s tím souhlasíte nebo pokud nás nepožádáte, abychom tak nečinili (viz níže).

Pokud jste naším zákazníkem nebo jste nás již dříve požádali o zasílání informací o našich produktech a službách, zasílali bychom vám tyto informace emailem, pokud jste nás nepožádali, abychom tak nečinili (viz níže).

Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme externím subjektům (tedy nákupčím, distributorům a maloobchodním prodejcům, kteří nepatří do EUROTANK DIESEL  ) pro účely jejich vlastního přímého marketingu ani pro jakékoli jiné účely.

Pokud se kdykoli rozhodnete, že si nadále nepřejete, aby vaše osobní údaje byly společností  EUROTANK DIESEL  využívány pro účely přímého marketingu, obraťte se prosím přímo na společnost  EUROTANK DIESEL, od které jste marketingové sdělení obdrželi, aby vás odhlásila ze svých marketingových seznamů. Jestliže emailem obdržíte marketingové sdělení od společnosti  EUROTANK DIESEL  a rozhodnete se, že od ní nadále nechcete dostávat žádné marketingové emaily, obvykle je možné zasílání dalších emailů zrušit poklepáním na odkaz „odhlásit“ přímo v emailu, nebo případně jinými prostředky, které vám sdělíme.

S kým tyto údaje sdílíme?
Pokud vám naším jménem poskytují služby externí subjekty mimo EUROTANK DIESEL  (např. vám zašlou publikaci, kterou jste si od nás vyžádali), můžeme s nimi vaše osobní údaje sdílet. Tyto subjekty však dané údaje budou používat výhradně pro účely poskytnutí konkrétní služby. Kontrolu nad vašimi osobními údaji si však ponecháme my s tím, že případný externí poskytovatel služeb bude povinen postupovat dle našich pokynů. Vaše osobní údaje dále můžeme poskytnout nabyvateli nebo zájemci o nabytí našeho závodu.

V některých případech nám může vzniknout povinnost sdělit vaše osobní údaje ze zákona, pokud si je vyžádá soud, policejní orgán nebo jiný orgán pro prosazování práva.

Uchovávání vašich informací
Vaše informace budeme uchovávat do té doby, po kterou bude nutné používat vaše informace způsobem popsaným výše, nebo za účelem dodržení našich právních povinností.

V případě, že osobní údaje jsou zpracovány na základě vašeho souhlasu (např. pro účely marketingu), uchováme tyto údaje maximálně do okamžiku, kdy odvoláte váš souhlas s takovýmto zpracováním.

Vaše práva, jak můžete získat kopie námi shromážděných údajů a jek je můžete měnit a doplňovat a jak podat stížnost
V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů jste oprávněni vyžádat si informace o osobních údajích, které o vás vedeme. Pokud byste si přáli obdržet kopii údajů, které jsme o vás shromáždili, zašlete prosím žádost společnosti EUROTANK DIESEL  . Pokud se domníváte, že jakékoli údaje vedené o vás společností EUROTANK DIESEL  jsou nesprávné či neúplné, napište prosím co nejdříve společnosti EUROTANK DIESEL, která příslušné údaje co nejdříve odstraní, zablokuje, opraví či aktualizuje.

Chcete-li podat stížnost týkající se domnělého porušení zákona, zašlete nám ji písemně na adresu info@eurotankdiesel.cz . Snažíme se na stížnosti reagovat v rozumné lhůtě (obvykle 30 dnů).

Bezpečnost
EUROTANK DIESEL věnuje maximální úsilí zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. S cílem zamezit neoprávněnému přístupu nebo předání jsme zavedli odpovídající fyzické, elektronické a manažerské postupy k ochraně a zabezpečení námi shromážděných osobních údajů.

Pokud kdykoli pojmete podezření nebo zjistíte, že došlo k bezpečnostnímu incidentu (např. bylo odcizeno vaše heslo pro přístup k vašemu registrovanému účtu na těchto webových stránkách nebo jste obdrželi podezřelou komunikaci od někoho, kdo se vydává za zaměstnance společnosti EUROTANK DIESEL, nebo od podvodné webové stránky, která tvrdí, že jsou společnost EUROTANK DIESEL  ), předejte nám prosím předmětnou komunikaci nebo událost ohlaste emailem na info@eurotankdiesel.cz nebo dopisem zaslaným na adresu EUROTANK DIESEL, s.r.o. Areál HUŽ,  Černovická 5523, 430 03 Chomutov a to co nejdříve.